آیین افتتاح سلف سرویس مرکزی پردیس

تاریخ : ۰۸ شهریور ۱۴۰۲

آیین افتتاح سلف سرویس مرکزی پردیس

آیین افتتاح سلف سرویس مرکزی پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

 

با حضور دکتر عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ساعت 9 صبح 8 شهریور 1402

پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون