فراخوان کتاب‌خوانی

تاریخ : ۲۷ آبان ۱۴۰۲

فراخوان کتاب‌خوانی

انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار می‌کند 

 

فراخوان کتاب‌خوانی 

با هدف ایجاد بسته فرهنگی کتاب گویا 

محصول مشارکتی دانشجویان 

 

گام‌های پیش‌رو:

تعیین چند صفحه از یک کتاب برای هر دانشجو 

ضبط صدای خوانش خود یا درک خود از مطلب 

ارسال صدای ضبط شده به انجمن علوم کامپیوتر

تبدیل صدا به QR Code و استفاده سایر دانشجویان از محصول 

استفاده پیشنهادی از QR Code در سرویس اتوبوس دانشجویی 

 

راه ارتباطی دانشجویان مشتاق و علاقمند: 09388565837