نشست تخصصی روز نجوم

تاریخ : ۰۷ خرداد ۱۴۰۳

نشست تخصصی روز نجوم

نشست تخصصی روز نجوم 

 

با حضور:

دکتر پورکریمی 

عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

 

زمان: ساعت 17  الی  18:30 دوشنبه 7 خردادماه 1403 

مکان: سالن کنفرانس ساختمان مرکزی دانشگاه (خیابان طالقانی)