وبینار مدیریت اضطراب امتحان

تاریخ : ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

وبینار مدیریت اضطراب امتحان

مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار می‌کند

 

وبینار مدیریت اضطراب امتحان

حضور برای همه دانشجویان، آزاد و رایگان است

 

زمان:

ساعت 10 تا 12 یکشنبه 22 خرداد

 

مدرس:

دکتر محمد ترکمان

دکتری تخصصی روانشناسی

 

لینک ورود:

vc1.kazerunsfu.ac.ir/moshavereh