کارگاه دو روزۀ مشتق و انتگرال

تاریخ : ۰۵ آذر ۱۴۰۱

کارگاه دو روزۀ مشتق و انتگرال

گروه ریاضی دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار می‌کند

کارگاه دو روزۀ مشتق و انتگرال 

زمان: شنبه 5 و 12 آذرماه  یا  پنج‌شنبه 10 و 17 آذرماه 1401

ساعت برگزاری: 8 تا 12 صبح 

محل برگزاری: کلاس 203 (شنبه) و کلاس 202 (پنج‌شنبه)

لینک ثبت‌نام:

kazerunsfu.ac.ir/fa/form/10

مهلت ثبت‌نام:  سه‌شنبه یکم آذرماه 1401