مسابقه شعر

تاریخ : ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

مسابقه شعر

مسابقه شعر 

با موضوع ارزش انسان 

ویژه دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون

قالب آثار آزاد است. (نو و کلاسیک)

آخرین مهلت ارسال آثار: 12 بهمن 1401

نحوه ارسال آثار: تحویل حضوری به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

حداکثر به 5 برگزیده، جوایز 5 میلیون ریالی اهدا می‌شود. 

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سلمان فارسی کازرون / معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون / کانون ادبی دانشگاه سلمان فارسی کازرون