ویژه برنامه جشن روز مهندس

تاریخ : ۰۹ اسفند ۱۴۰۱

ویژه برنامه جشن روز مهندس

ویژه برنامه جشن روز مهندس

ویژه تمامی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

به همراه برنامه‌های جذاب و متنوع و مسابقه و کلی جایزه

مکان برگزاری:

سالن نصراله مردانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون 

تاریخ: سه‌شنبه 9 اسفندماه  ـ ساعت 19

 

بسیج دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

کانون تئاتر دانشگاه سلمان فارسی کازرون

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون