گروه کامپیوتر

تعداد بازدید:۹۵۵
اساتید بخش کامپیوتر
ردیف نام و نام خانوادگی استاد آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی گروه تلفن پست الکترونیکی رزومه و عکس
1 امیراحمد نیری کارشناسی ارشد مربی

علوم کامپیوتر ـ سیستم‌های

پیچیده تطبیقی

07142226050 nayyeri@kazerunsfu.ac.ir

cv

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۱