دانشگاه در سایر رسانه ها

۲۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۵ ۱۸
دفتر همکاری‌های مشترک دانشگاه سلمان فارسی کازرون و نواحی صنعتی کازرون راه‌اندازی می‌شود
تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی ـ وزارت علوم
تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی ـ ایسنا
تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی ـ مهر
پارک علم و فناوری
تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی ـ پرتو جنوب