مدیریت امور اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۱۰۲۲

نام ونام خانوادگی: حمید رضا رئیسی

سمت:مدیر امور اداری و پشتیبانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس: 07172226050 داخلی 103

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰