کارمندان حوزه آموزش

تعداد بازدید:۲۰۴۹۳
معصومه بذرافشان

سمت : کارشناس آموزشی بخش زبان و ادبیات فارسی(مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)،کارشناس جذب و امور هیأت علمی، مسئول برگزاری آزمون جامع و مصاحبه دکتری، مدیریت و برنامه ریزی فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

تحصیلات : کارشناسی ارشد 

شماره تماس : 07142226050 داخلی 130

 

ندا پناه 

سمت : کارشناس آموزشی بخش علوم مهندسی، مهندسی برق و مهندسی تکنولوژی الکترونیک

تحصیلات : کارشناسی ارشد 

شماره تماس : 

 

فاطمه راسخی 

سمت : کارشناس آموزشی بخش های آموزش زبان انگلیسی و ریاضیات و کاربردها و بخش عمومی، کارشناس اساتید مدعو و امور حق التدریس اساتید، مسئول ارسال و پیگیری خطاهای موجود در سامانه آموزشی و در خواست های الکترونیکی دانشجویان، مدیریت و برنامه ریزی فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی

تحصیلات : کارشناسی 

شماره تماس : 07142226050 داخلی 132

 

مریم رجحانی 

سمت : کارشناس آموزشی بخش های علوم کامپیوتر، فیزیک و فیزیک مهندسی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07142226050 داخلی 129

 

علی سپرهم 

سمت : کارشناس آموزشی بخش های مهندسی کامپیوتر، مهندسی شهرسازی و روان شناسی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)، کارشناس نظام وظیفه

تحصیلات : کارشناسی 

شماره تماس : 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۲