کمیته میهمانی و انتقال

تعداد بازدید:۲۸۹۳
مریم رجحانی 

سمت : کارشناس کمیته میهمانی و انتقال

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07142226050- داخلی 129

 

آیین نامه 

نامه آیین نامه جامع میهمانی و انتقال

آیین نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

آدرس ورود به سازمان امور دانشجویان (سامانه سجاد)

 

آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۴۰۲