شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۱۶۵
معصومه بذرافشان 

سمت : کارشناس شورای تحصیلات تکمیلی

تحصیلات : کارشناسی ارشد  

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 130

 

فاطمه راسخی 

سمت : کارشناس شورای آموزشی

تحصیلات : کارشناسی 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 132

 

راهنمای درخواست شورا 

آموزش تصویری درخواست شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی

آیین نامه 

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

آیین نامه آموزشی دوره دکتری

 

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۴۰۰