کمیسیون موارد خاص

تعداد بازدید:۱۲۰۸
معصومه بذرافشان 

سمت : کارشناس کمیسیون موارد خاص استان

تحصیلات : کارشناسی ارشد 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 130

 

فاطمه راسخی 

سمت : کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه

تحصیلات : کارشناسی 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 132

 

راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص 

اطلاعیه نحوه درخواست کمیسیون موارد خاص

آدرس ورود به سازمان امور دانشجویان(سامانه سجاد) (جهت ورود از مرورگر اینترنت اکسپلوره استفاده کنید.)

آیین نامه 

آیین نامه کمیسیون موارد خاص

 

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۴۰۰