معاونت دانشجویی

تعداد بازدید:۸۴۴۳

نام: اسماعیل

نام خانوادگی: کاظمی

سمت: معاون دانشجویی

شماره تماس: 07142226050 داخلی 150

 

 

شرح وظایف معاونت دانشجویی

 • اداره کلیه امور دانشجوئی دانشگاه.
 • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی.
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.
 •  نظارت بر واحدهای تحت نظر به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 • ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف دانشجویی از طریق تشکیل جلسات
 • برنامه ریزی و نظارت بر امر بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویان.
 • برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه.
 • نظارت بر امور رستوران، خوابگاهها و ورزشگاهها از نظر رعایت اصول بهداشت و حفظ نظم داخلی.
 • گسترش روابط میان اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان.
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مختلف دانشجوئی دانشگاه از جمله مشاوره دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف دانشجوئی با کمک مسئولان ذیربط و نظارت برحسن اجرای آن.
 • انجام کلیه اموری که درآئین نامه های دانشگاه به معاونت دانشجوئی محول گردیده است.
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.
 •   نظارت بر تشکیل شورای صنفی دانشجویان و انتخابات و فعالیت ها ی آن ها بطور مستمر.
 • پیشنهاد برنامه های لازم به شوراهای دانشجوئی و فرهنگی و پیگیری وظایف محوله .
 • نظارت برتشکیل شوراهای انضباطی و کمیسیون موارد خاص در سطح دانشگاه.

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۲