معاونت دانشجویی

تعداد بازدید:۲۷۲

نام: سید هاشم

نام خانوادگی: خاتمی

سمت: معاون دانشجویی

شماره تماس: 07142226050 داخلی 150

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۰