گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

تعداد بازدید:۲۴۳۴

 

نام: حمیدرضا 

نام خانوادگی: رئیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی

شماره تماس:

شماره تماس مستقیم

پست الکترونیکی:

 
آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۱