گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

تعداد بازدید:۴۶۱

 

نام: سید داراب

نام خانوادگی: موسوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی

شماره تماس:

شماره تماس مستقیم

پست الکترونیکی:

 
آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۴۰۰