رئیس دانشگاه

تعداد بازدید:۸۶۵۹
رئیس دانشگاه

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا فارسی نژاد

شماره تماس مستقیم دفتر ریاست: 42223444-071

 

 

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۴۰۲