مدیریت و برنامه ریزی کلاس ها

تعداد بازدید:۶۳۹۸
فاطمه راسخی 

سمت : مدیریت و برنامه ریزی کلاس ها

تحصیلات : کارشناسی 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 132

شرح وظایف: 

1.تهیه و تنظیم برنامه درسی  مقاطع مختلف با هماهنگی مدیران گروه های آموزشی در هر نیم سال تحصیلی به منظور کلاس بندی و ثبت در سیستم 
2.تهیه و تنظیم و اعلام برنامه کلاسی دروس آزمایشگاهی- عملی- پروژه ای با هماهنگی مدیران گروه
3.همکاری با مدیران گروه و مسئولین رشته ها در خصوص تهیه فضای کارگاهی برای دروس کارگاهی و اعلام برنامه آن در سایت و تابلو اعلانات
4.هماهنگی با کارشناس تربیت بدنی مدیریت دانشجویی دانشگاه در خصوص اجاره و تأمین فضای ورزشی جهت ارائه دروس عملی تربیت بدنی.
5.نظارت بر حضور و غیاب اساتید مدعو و اعضای هیأت علمی در هر نیم سال تحصیلی و پیگیری امور مربوط به ساعات جبرانی و تکمیلی اساتید
6.نظارت بر برگزاری کلیه کلاسهای درسی در طول هر نیمسال تحصیلی 
7.صدور و تحویل کلیه ابلاغها و لیست حضور و غیاب دانشجویان و نامه های  مربوط به حوزه معاونت آموزشی  به استادان در طول ترم
8.گزارش غیبت ، تأخیر و تعجیل و عدم تشکیل کلاس به مدیریت امور آموزشی
9.اطلاع رسانی جهت عدم تشکیل کلاس و برگزاری کلاس از طریق اتوماسیون به دانشجویان

 

محمدحسین ترک کشکولی 

سمت : امور کلاس ها

تحصیلات : کارشناسی 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 126

شرح وظایف: 

1.نظارت بر تشکیل کلاسهای درسی دانشجویان بر اساس برنامه های  هفتگی آموزش
2.انجام هماهنگی های لازم برای جلسات تشکیل نشده اساتید در اولین فرصت ممکن به منظور جبران کلاسهای معوق
3.کنترل تشکیل روزانه کلاسهای درسی و ثبت و تایید آنها ویا ثبت عدم تشکیل کلاس
4. نظارت بر سیستم های رایانه ای و ویدئو پروژکتورهای کلاسها به منظور حفظ آمادگی آنها برای استفاده اساتید و پیگیری حل مشکلات موجود در این زمینه
5.نظارت برانجام نظافت و تمیزی کلاسها و انجام هماهنگی های لازم با امور عمومی
 6.اطلاع رسانی دقیق و به موقع و نصب اطلاعیه  درمورد تشکیل جلسات جبرانی کلاسها  برای دانشجویان
7.اطلاع رسانی دقیق و به موقع و نصب اطلاعیه درمورد عدم تشکیل کلاسهای ملغی شده برای دانشجویان
8.جمع آوری لیست های حضور و غیاب اساتید و تحویل آنها به مسئول آموزش دوهفته قبل از پایان نیم سال تحصیلی 

9.نصب برنامه کلاسی، آیین نامه و سایر اطلاعیه های آموزشی در برد هر بخش
 

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۲