مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۹۳۶۶

دکتر یاسر خواجوی 

سمت : سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

تحصیلات : دکترای آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی : استادیار

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 195

پست الکترونیکی : yaserkhajavi@gmail.com

پست الکترونیکی رسمی آموزش دانشگاه: amoozesh@kazerunsfu.ac.ir

شرح وظایف :

1- برنامه ریزی برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری.

2- امور مربوط به دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول نظام وظیفه.

3- امور مربوط به دانشجویان متقاضی انتقال (دائم و مهمان ) از دانشگاه سلمان فارسی به دانشگاههای دیگر.

4- امور مربوط به بررسی و پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال (دائم و مهمان – نیمسال کامل ) به دانشگاه سلمان فارسی کازرون .

5- بررسی و طرح گواهی ها و مدارک بیماری دانشجویان از طریق پزشک معتمد دانشگاه.

6- صدور بخشنامه های داخلی برای تسریع و هماهنگی در روند امور آموزشی دانشجویان.

7- ارسال بخشنامه های وزارتی و غیره به دانشکده ها.

8- بررسی و رفع اشکالات کارنامه دانشجویان براساس مقررات مربوط.

9- تحقیق و بررسی و مطالعه در وضعیت تحصیلی و روند خدمات آموزشی و تهیه آمارهای مربوط.

10- تهیه آمارهای مختلف و اطلاعات مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و غیره دانشگاه.

11- بررسی موارد آیین نامه آموزشی و اقدام برای رفع نکات مورد ابهام و یا پیش بینی نشده و طرح در جلسه شورای آموزشی دانشگاه.

12- رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان عادی – مشروط – ممتاز – شاغل به تحصیل دردو رشته بطور همزمان – دانشجوی خارجی و … براساس آیین نامه های آموزشی و ارسال احکام مربوط.

13- ابلاغ مصوبات شورای آموزشی دانشگاه.

14- همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور در امر توزیع کارت و کارنامه آزمون و فرم انتخاب رشته و برگزاری آزمون داوطلبان آزمون سراسری .

15- انجام امور فارغ التحصیلان، شامل: صدور گواهی موقت، تاییدیه تحصیلی ، دانشنامه ، المثنی مدارک فارغ التحصیلی ، ریزنمرات تایید شده فارسی ، ریزنمرات تایید شده لاتین، پاسخ مکاتبات خارج از کشور مربوط به دانشجویان و فارغ التحصیلان به زبان لاتین.

16- طرح موضوعات ارجاعی از شورای آموزشی دانشگاه در جلسات کمیته تخصصی منتخب شورای آموزشی دانشگاه.

17- گزارش وضعیت آموزش رایگان دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره روزانه برای تسویه حساب مالی

18-بررسی و طرح وضعیت و پرونده های تحصیلی دانشجویان در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.

19- بررسی و طرح درخواست بعضی از دانشجویان شاهد و ایثارگر در جلسات کمیته منتخب ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

20 - ایجاد هماهنگی با ادارات مختلف دانشگاه و ادارات دیگر حوزه معاونت آموزشی دانشگاه.

21- هماهنگی در امور مربوط به دانشجویان ممتاز با دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه.

22- تهیه فرم های وضعیت تحصیلی براساس کارنامه ها و پرونده های تحصیلی دانشجویان.

23- استعلام و انجام مکاتبه در موارد لزوم و نکات ابهام آیین نامه ها با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

24- صدور احکام انصراف ، اخراج آموزشی ، انضباطی (اولیه ، قطعی ) دانشجویان دانشگاه.

25- ارسال کارنامه و فرم وضعیت تحصیلی دانشجویان خارجی به دبیرخانه شورای هماهنگی و پذیرش دانشجویان غیرایرانی (اداره کل امور دانشجویان داخل).

26-بررسی پرونده های تحصیلی دانشجویان برای کنترل مدارک ثبت نام و تطابق با دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور .

27- اقدام برای ثبت نام دانشجویان انتقالی براساس آیین نامه های مربوطه .

28- تهیه تقویم جلسات شورای آموزشی دانشگاه در طول سال تحصیلی و ارسال دعوتنامه ها و صورتجلسات مربوط برای اعضاء شورا.

29- اقدام برای بررسی و تعیین دانشجویان رتبه اول و اعلام مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه .

30- اقدام برای تهیه پرونده جدید و بایگانی سوابق و پرونده های فارغ التحصیلان در بایگانی مدیریت آموزشی.

31- اقدام برای انتقال پرونده های تحصیلی دانشجویان غیر شاغل به تحصیل و دارای حکم قطعی به بایگانی راکد.

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲