امور دانش آموختگان

تعداد بازدید:۷۹۸۳
زهرا بازیار

سمت : کارشناس امور دانش آموختگان (صدور گواهی موقت و دانشنامه)

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 133

 

لیلا باغبان آزاد

سمت : کارشناس امور دانش آموختگان (صدور تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات)

تحصیلات : کارشناسی 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 133

 

سید عزیزالله هاشمی 

سمت : کارشناس امور دانش آموختگان (لغو تعهد آموزش رایگان و تأیید مدارک در سامانه سجاد)

تحصیلات : کارشناسی 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 133

راهنمای درخواست گواهی موقت، دانشنامه، ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی 

اطلاعیه درخواست مدارک دانش آموختگی دانش آموختگان دانشگاه سلمان فارسی کازرون

مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات

مدارک لازم جهت دریافت ریز نمرات و اصل دانشنامه

فرم مخصوص تقاضای دانشنامه و ریز نمرات

فرم تعهد آدرس صحیح جهت ارسال گواهی موقت و دانشنامه

تقاضای صدور مدرک دانش آموختگی به صورت الکترونیکی

 

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۱