هیئت امنا

تعداد بازدید:۱۹۵۱

پیرو نامه شماره ۱۵/۹۵۸۸۱ مورخ ۹۲/۶/۲۷ وزارت علوم،تحقیقات و فناوری هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز با عضویت دانشگاههای زیرتشکیل و عملاً از هیأت امنای دانشگاه شیراز منفک گردید.

۱- دانشگاه صنعتی شیراز

۲- دانشگاه سلمان فارسی کازرون

۳- دانشگاه فسا

۴- مرکز آموزش عالی لامرد

 

اعضاء حقوقی هیأت امناء:

۱- دکتر منصور غلامی                      وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء

۲- دکتر محمد مهدی علویان مهر        رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امناء

۳- دکتر عبدالرضا باقری                    قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

۴- دکترسعدا...نصیری قیداری            دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

۵- دکتر شهاب کسکه                      معاون مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

۶- مهندس محمود سعادتی              نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۷- دکتر غریب فاضل نیا           رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

۸- دکتر محسن اژدری                      رئیس دانشگاه فسا

۹- دکتر عبدالحسین حقانی               رئیس مرکز آموزش عالی لامرد

 

 

اعضاء حقیقی هیأت امناء:

۱- مهندس حیدر اسکندرپور           عضو هیأت امناء

۲- دکتر ساسان تاجگردون                عضو هیأت امناء

۳- دکتر خلیل حاجی پور                   عضو هیأت امناء

۴- دکتر محمد جواد دهقانی           عضو هیأت امناء

۵- دکتر محمدرضا ظهیرامامی           عضو هیأت امناء

 

احکام اعضاء حقیقی هیأت امناء:

۱- دکتر محمد جواد دهقانی              

۲- دکتر محمد ظهیر امامی             

 

قدسیه عاطفی مشاور ریاست دانشگاه در امور بودجه و کارشناس هیأت امنا

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰