دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تعداد بازدید:۵۳۹۲

   

 

 

         

نام: سعید 

نام خانوادگی: فلاحی

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

    

          

 

 

شرح وظایف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:

دفتر نظارت و ارزیابی از جمله مدیریت‌های بلاواسطه‌ی ریاست دانشگاه است که دو هدف ارزیابی وضع موجود هریک از بخش‌های دانشگاه و ارائه‌ی پیشنهاد و راهکار جهت رسیدن به وضعیت مطلوب آنها را تعقیب می‌کند.

دست‌یابی به این اهداف، شرح وظایف و اختیارات خاصی را برای دفتر نظارت و ارزیابی تعریف می‌کند که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

- تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، عمرانی و پشتیبانی دانشگاه؛

- نظارت بر چگونگی تحقق اهداف توسعه‌ای دانشگاه براساس طرح جامع دانشگاه؛

- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش میزان دست‌یابی به اهداف؛

- پیگیری اقدامات و تاثیر ناشی از ارزیابی‌ها؛

- حمایت از انجام خودارزیابی اعضای هیات علمی و کارکنان؛

- حمایت از انجام خودارزیابی گروه‌های آموزشی؛

- همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی وزارت.

 

 

راه‌های تماس با دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:

تلفن تماس: 42226050 -071 

پست الکترونیک: nezarat@kazerunsfu.ac.ir

دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه سلمان فارسی کازرون می‌توانند از طریق صندوق مکاتبات یا اتوماسیون آموزشی دانشگاه نیز به صورت ناشناس با این دفتر تماس گرفته و مطالب مورد نظر خویش را مطرح سازند. 

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۴۰۲