معاون فرهنگی‌ و اجتماعی

تعداد بازدید:۶۷۲۲

نام: علی

نام خانوادگی: غفارپناه

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی

سمت: سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 119

شماره تماس مستقیم :42223104 - 071

پست الکترونیکی:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی:

 

 1. ابلاغ کلیه مصوبات، مقـررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 2. تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
 3. ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر
 4. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 5. نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن­ها
 6. برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت­ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت­های دانشگاه
 7. همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه
 8. راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط
 9. تطبیق و اجرای سیاستهای راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاه­ها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی
 10. رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش­های لازم به منظور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فعالیت­های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش­های اسلامی ـ ایرانی ـ انقلابی در همه سطوح دانشگاه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 11. ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز؛ موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی
 12. برنامه‌ریزی به منظور توسعه آموزش­های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاس­های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آن­ها
 13. فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
 14. اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی
 15. مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها، پیشنهاد برنامه‌های لازم و پیگیری وظایف محوله
 16. پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌ها و اطلاع‌رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشگاه، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 17. انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲