مدیریت امور اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۷۵۷

شرح وظایف مدیر امور اداری:

- برنامه‌ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح های پیشنهادی لازم و همچنین انجام امور استخدامی آنها اعم هیات علمی و هیات علمی

- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

- نظارت بر عملیات در واحدهای تابعه و راهنمائی آنها و کوشش در حل مشکلات موجود و پیشبرد فعالیتهای جاری

- اداره امور استخدامی طبق مقررات و آئین نامه های مربوط و مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی دانشگاه

- اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذیربط و همچنین کمیته اجرائی

- تهیه و ارائه برنامه‌های رفاهی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آن

- ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری به مقامات ذیربط

- اجرای قوانین و آئین نامه‌های اداری و استخدامی

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۴۰۰