اداره کارگزینی، رفاه و امور بازنشستگی

تعداد بازدید:۶۰۳
اداره کارگزینی، رفاه و امور بازنشستگی

نام و نام‌خانوادگی: جهانگیر رستمی 

 

 

 

 •  
 • شرح وظایف اداره کارگزینی:
 • اعمال واجرای قوانین ومقررات وآئین نامه های استخدامی .
 • تعبیر و تفسیر خط مشی امور پرسنلی دانشگاه و تفهیم آن به ادارات تابعه جهت اجراء.
 •  مشارکت در امور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در باره نیروی انسانی دانشگاه ، پیش بینی کادراداری و فنی مورد نیازدانشگاه و ساماندهی نیروی انسانی واحدهای تابعه دانشگاه.
 • انجام امور استخدامی کارکنان (تبدیل وضع، ترفیعات ، ماموریت،  انتقال، مرخصی، بازنشستگی وغیره) براساس مقررات وآئین نامه‌ها.
 • برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان براساس سرفصل های مصوب .
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و اقدام لازم درخصوص رسیدگی به تخلفات کارکنان.
 • اقدام لازم درخصوص تخصیص پستهای ثابت سازمانی غیرآموزشی به افراد و تعریف عنوان وظیفه شغلی.
 • برنامه ریزی در امر ترفیعات و تغییر پایه و رتبه  شغلی کارکنان ..
 • تهیه آمار و اطلاعات نیروی انسانی و دریافت اطلاعات و مدارک کارکنان و ارسال برای بایگانی آنها.
 • کنترل و نظارت مستمر بر حضور و غیاب کارکنان.
 • انجام ارزیابی دوره ای و سالیانه کارکنان و  اجرای سالیانه دستورالعمل یادواره شهید رجایی در راستای انتخاب کارمند نمونه
آخرین ویرایش۰۵ فروردین ۱۴۰۳