تقویمهوش مصنوعی با طعم احتمال

هوش مصنوعی با طعم احتمال

۰۶ آذر ۱۴۰۲

انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار می‌کند    هوش مصنوعی با طعم احتمال  سخنران‌های ویژه: دکتر احسان احمدی و دکتر ابوذر ...فراخوان کتاب‌خوانی

فراخوان کتاب‌خوانی

۲۷ آبان ۱۴۰۲

انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار می‌کند    فراخوان کتاب‌خوانی  با هدف ایجاد بسته فرهنگی کتاب گویا  محصول مشارکتی دانشجویان    گام‌های پیش‌رو: تعیین ...