گروه مهندسی کامپیوتر

تعداد بازدید:۴۲۰۰
اساتید بخش مهندسی کامپیوتر
ردیف نام و نام خانوادگی استاد آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی گروه تلفن پست الکترونیکی رزومه و عکس
1 علی بدیع کارشناسی ارشد مربی مهندسی کامپیوتر   badie@kazerunsfu.ac.ir

cv

2 علیرضا دهقان دانشجوی دکتری مربی مهندسی کامپیوتر   dehghan@kazerunsfu.ac.ir

cv

3 پرهام ارجمند دانشجوی دکتری مربی مهندسی کامپیوتر   arjomand@kazerunsfu.ac.ir

cv

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۴۰۱