رئیس گروه فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۱۸۳۳

مهندس احسان رفیعیان زاده 

 

سمت : رئیس گروه فناوری اطلاعات 

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 174

پست الکترونیکی : rafieayan@kazerunsfu.ac.ir 

 

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۴۰۰