گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۱۷۱۳

دکتر مهدی عسکری 

سمت : سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تحصیلات : دکترای فیزیک اپتیک و لیزر

مرتبه علمی : استادیار 

شماره تماس : 07142226050

پست الکترونیکی : mehdiaskari@kazerunsfu.ac.ir 

 

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۴۰۰