کارمندان حوزه آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۶۵۹

مهندس مجتبی جنگجو 

سمت : کارشناس مسئول مطالعه برنامه ریزی و بهبود کیفیت در زمینه تجهیزات و لوازم آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه 

تحصیلات : کارشناسی ارشد 

مرتبه علمی : مربی

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 172

پست الکترونیک : jangjoo.m@gmail.com

 

مهندس ندا پناه 

سمت : کارشناس آزمایشگاه های مهندسی برق و فیزیک

تحصیلات : کارشناسی ارشد 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 146

 

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۴۰۱