کارمندان حوزه کتابخانه

تعداد بازدید:۲۰۵۷
مریم دهقان 

سمت : کارشناس بخش امانت کتابخانه

تحصیلات : کارشناسی 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 194

 

علیرضا محمدی صدر 

سمت : کارشناس بخش امانت کتابخانه

تحصیلات : کارشناسی 

شماره تماس : 07142226050 - داخلی 177

 

 

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۴۰۰