حضور یک شبانه روزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کنار دانشجویان اسکان موقت

۲۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۱ ۸

به دنبال اضافه شدن یک ظرفیت خوابگاهی خودگردان جدید جهت اسکان تعدادی از دانشجویان پسر دانشگاه سلمان فارسی کازرون و تداوم روند آماده‌سازی آن،  تعدادی از این دانشجویان به صورت موقت در مکتب الزهرا اسکان داده شدند. در پی این اسکان موقت، حجت‌الاسلام شهریاری‌پور، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سلمان فارسی کازرون، با حضور در جمع دانشجویان، یک شبانه روز را در کنار آنها سپری نمود. 

حضور یک شبانه روزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کنار دانشجویان اسکان موقت
حضور یک شبانه روزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کنار دانشجویان اسکان موقت
حضور یک شبانه روزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کنار دانشجویان اسکان موقت
حضور یک شبانه روزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کنار دانشجویان اسکان موقت
حضور یک شبانه روزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کنار دانشجویان اسکان موقت
حضور یک شبانه روزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کنار دانشجویان اسکان موقت
حضور یک شبانه روزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کنار دانشجویان اسکان موقت
حضور یک شبانه روزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کنار دانشجویان اسکان موقت