تقویم


مسابقه کتاب ـ ویژه دانشجویان

مسابقه کتاب ـ ویژه دانشجویان

۱۲ خرداد ۱۴۰۳

کانون کتاب دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار می‌کند مسابقه کتابخوانی کتاب «مسئله حجاب» شهید مرتضی مطهری ویژه دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون  جایزه نفر ...