نخستین جشنواره تجارب موفق فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

تاریخ : ۰۹ خرداد ۱۴۰۳

نخستین جشنواره تجارب موفق فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار می‌کند

 

نخستین جشنواره تجارب موفق فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

«جشنواره جریان»

 

محورها

  • اعضاء هیئت علمی فعال فرهنگی
  • یاوران علمی فعال فرهنگی
  • رویدادهای فرهنگی برتر

 

شیوه شرکت در جشنواره

از تمامی اعضاء هیئت علمی و یاوران علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون که طی دو سال گذشته در برگزاری رویدادهای مختلف با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه همکاری داشته‌اند و در این مدت دارای فعالیت‌ها و سوابق فرهنگی و اجتماعی مختلف (درون و بیرون از دانشگاه) بوده‌اند، دعوت می‌شود با ارسال رزومه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی (عملکرد دو سال گذشته) به همراه مستندات مربوطه در این رویداد شرکت نمایند.

 

مهلت ارسال رزومه

تا پایان وقت اداری چهارشنبه 9 خرداد 1403

 

شیوه ارسال و دریافت اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تحویل رزومه فعالیت‌ها، به ساختمان فرهنگ میرزا صالح کازرونی ـ دفتر پشتیبانی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ـ آقای رئیسی ـ مراجعه نمایید.

 

افراد و آثار برگزیده، به جشنواره کشوری معرفی می‌شوند.