فراخوان مرحله سوم تجدید مناقصه قرارداد مواد اولیه و قرارداد طبخ و توزیع غذای دانشجویی

۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۰ کد : ۱۷۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۷۱
فراخوان مرحله سوم تجدید مناقصه قرارداد مواد اولیه و قرارداد طبخ و توزیع غذای دانشجویی

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

 

فراخوان مرحله سوم تجدید مناقصه قرارداد مواد اولیه و قرارداد طبخ و توزیع غذای دانشجویی

 

دانشگاه سلمان فارسی کازرون در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه قرارداد تهیه مواد اولیه و قرارداد طبخ و توزیع غذای دانشجویی به شماره (سیستمی) ۲۰۰۱۰۶۰۰۰۷۰۰۰۰۱۸را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

 

مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 17 شهریور 1401

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 21 شهریور 1401

مهلت ارسال پیشنهادات: 31 شهریور 1401

زمان بازگشایی پاکت‌ها: 2 مهرماه 1401

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی: 65

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به میزان 5 درصد مبلغ قرارداد.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: کازرون، خیابان آیت‌اله طالقانی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون 42226050 - 071  داخلی 137 و 104

شماره تماس جهت پاسخگویی به سوالات مناقصه:09107272190


( ۳ )

نظر شما :