آرشیو اخبار

آغاز روند انجام مطالعات اجرای طرح‌های آبخیزداری در پردیس ۷۸ هکتاری دانشگاه سلمان فارسی کازرون
با هدف تقویت تبدیل دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دانشگاه سبز و حافظ منابع طبیعی صورت گرفت

آغاز روند انجام مطالعات اجرای طرح‌های آبخیزداری در پردیس ۷۸ هکتاری دانشگاه سلمان فارسی کازرون

در راستای تحقق سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت علوم برای مدیریت مصرف انرژی در دانشگاه‌ها و حفاظت از منابع طبیعی و در جهت حرکت به سمت تقویت ایجاد «دانشگاه سبز» و همچنین به دنبال هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون و بازدید رئیس این اداره و کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس و رئیس کمیسیون فضای سبز شورای اسلامی شهر کازرون از پردیس ۷۸ هکتاری دانشگاه سلمان فارسی کازرون، روند اداری و معمول انجام مطالعات اجرای طرح‌های آبخیزداری در پردیس ۷۸ هکتاری دانشگاه سلمان فارسی کازرون آغاز شد.

ادامه مطلب