گروه آموزش زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۵۰۷۷
اساتید بخش زبان انگلیسی
ردیف نام و نام خانوادگی استاد آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی گروه تلفن پست الکترونیکی رزومه و عکس
1 دکتر یحیی گردانی دکتری استادیار آموزش زبان انگلیسی   y_gordani@sfuk.ac.ir

cv

2 دکتر پریسا عبدالرضاپور دکتری دانشیار آموزش زبان انگلیسی   abdolrezapour@kazerunsfu.ac.ir

cv

3 دکتر یاسر خواجوی دکتری استادیار آموزش زبان انگلیسی   yaserkhajavi@kazerunsfu.ac.ir

cv

4 دکتر علیرضا راستی دکتری دانشیار آموزش زبان انگلیسی   a.rasti@kazerunsfu.ac.ir

cv

5 دکتر نسیمه نوحی دکتری استادیار آموزش زبان انگلیسی   n.nuhi@kazerunsfu.ac.ir

cv

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۴۰۲