مطالب مرتبط با کلید واژه

نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون


آغاز فصل جدید همکاری‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون و نیروگاه سیکل‌ترکیبی کازرون در قالب کمیته تحقیقات
در قالب بازدید میدانی از نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون صورت پذیرفت

آغاز فصل جدید همکاری‌های دانشگاه سلمان فارسی کازرون و نیروگاه سیکل‌ترکیبی کازرون در قالب کمیته تحقیقات

در ادامه تعامل‌های دو سویه برقرار شده بین دانشگاه سلمان فارسی کازرون و نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون، جمعی از اعضاء هیئت رئیسه و اعضاء هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون با حضور در نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون، ضمن بازدید از این نیروگاه، در نشستی مشترک با رئیس و مدیران نیروگاه به بحث و گفتگو پیرامون توسعه همکاری‌ها پرداختند.

ادامه مطلب