لیست کارمندان

ردیفنام نام خانوادگيسمتحوزهتلفن داخلی
60فرید بشکولخدماتاداری-
59علی اکبر حسن زادهخدماتاداری-
58مرضیه مشایخکارشناس مشاورهدانشجویی07142220618
57رحيم شجاعيکارشناس امور ماليمالی112
56نادر شجاعيکارشناس امور مالیمالی111
55سيد فرهاد موسويکارشناس امور مالیمالی114
54مصطفي ارجيکارشناس امور ماليمالی113
53عباس باغبان آزادمدیر امور ماليمالی110
52جواد جوکارامین اموالمالی117
51سيد روح الله موسويکارشناس عمرانيعمرانی-
50محسن عباسپورمسئول روابط عمومی و امور بین المللریاست191
49جهانگير رستميمدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایاتریاست-
48مجتبي جنگجومدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وریریاست-
47احمدرضا صنعتيکارشناس مسئول فرهنگیفرهنگی190
46فرزانه جمشیدیکارشناس بهداشتدانشجویی07142220618
45عليرضا سبب سازسرپرست گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیعمرانی-
44عبدالکريم عباسيسرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعی-
43ابراهيم آروندسرپرست مدیریت امور دانشجوییدانشجویی-
42عباس روستاکارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگیفرهنگی-
41امين انصاريرئیس اداره تربیت بدنی-دبیر کارگروه ورزشی کارکناندانشجویی-
40سيده مريم موسويکارشناس امور دانشجوییدانشجویی120
39مصطفی مرادیانتظاماتحراست102
38غلامرضا همتیانتظاماتحراست102
37کاظم رشیدیانتظاماتحراست102
36هدايت نصيريانتظاماتحراست169
35شاپور زندي لکانتظاماتحراست169
34ايمان براتيانتظاماتحراست102
33مرضيه بزميکارشناس امور فرهنگیامور فرهنگی190
32سیدداراب موسويسرپرست مدیریت اداری و پشتیبانیاداری103
31خداداد زراعتيکارشناس مسئول حوزه مدیریت دانشجوییامور دانشجویی137
30عبدالکریم تواناانتظاماتحراست102
29حبیب باغبان آزادخدماتاداری102
28مهدی محمدی فردباغباناداری-
27داوود محمدیکارشناس رفاه دانشجوییدانشجویی104
26امين پلوانانبار داراداری117
25محمدطاهر اژدريخدماتاداری196
24زهرا مجيديرئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر-مسئول دفتر ریاستریاست189
23احد شجاعيرانندهاداری170
22سميه نظريهماشین نویس-دبیر خانهاداری101 , 140
21سعيد زارع خفريسرپرست اداره کارگزینی، رفاه و امور بازنشستگیاداری142
20احمد جعفريکارشناس مسئول امور عمومی و تدارکاتاداری144
19مهدي روحاني نسبکارپردازاداری142
18محسن جاويدي قراچهخدماتاداری196
17غلامرضا فرجيانتظاماتحراست102
16حميدرضا رئيسيرئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعی154
15روح الله بازيارتاسيساتاداری123
14حميد رضا يزدانيتاسيساتاداری123
13علیرضا محمدی صدرکارشناس کتابخانهپژوهش07142226050 داخلی 177
12مريم دهقان قلعه سيديکارشناس کتابخانهپژوهش07142226050 داخلی 194
11آمنه آبسالانرئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانهپژوهش07142226050 داخلی 177
10حسين ساساني پورکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهش07142226050 داخلی 173
9احسان اله رفيعيان زادهرئیس مرکز فناوري اطلاعاتپژوهش07142226050 داخلی 174
8محمدحسین ترک کشکولیکارشناس پشتیبانی و برگزاری کلاس هاآموزش09352721360
7علي سپرهمکارشناس بخش های مهندسی کامپیوتر، مهندسی شهرسازی و روانشناسی(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)-کارشناس نظام وظیفه(امور مربوط به معافیت دانشجویان و ...)آموزش-
6مريم رجحانيکارشناس آموزش بخش های علوم کامپیوتر، فیزیک، فیزیک مهندسی- کارشناس کمیته انتقال و میهمانیآموزش07142226050 داخلی 129
5فاطمه راسخیکارشناس پژوهش- کارشناس آموزش بخش های آموزش زبان انگلیسی، ریاضیات و کاربردها و عمومی-کارشناس اساتید مدعو و امور حق التدریس اساتید، مسئول ارسال و پیگیری خطاهای موجود در سامانه آموزشی و در خواست های الکترونیکی دانشجویان-کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه-کارشناس شورای آموزشی-مدیریت و برنامه ریزی فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسیآموزش و پژوهش07142226050 داخلی 132
4ندا پناهکارشناس آزمایشگاه برق و الکترونیک و فیزیک-کارشناس بخش های علوم مهندسی، مهندسی برق و مهندسی تکنولوژی الکترونیکآموزش و پژوهش-
3معصومه بذرافشانکارشناس آموزش بخش زبان و ادبیات فارسی-کارشناس جذب و امور هیأت علمی، مسئول برگزاری آزمون جامع و مصاحبه دکتری، مدیریت و برنامه ریزی فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری-کارشناس کمیسیون موارد خاص استان-کارشناس شورای تحصیلات تکمیلیآموزش07142226050 داخلی 130
2ليلا باغبان آزادکارشناس امور فارغ التحصیلان(صدور تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات)آموزش07142226050 داخلی 133
1زهرا بازيارکارشناس امور فارغ التحصیلان(صدور گواهی موقت و دانشنامه)آموزش07142226050 داخلی 133
نمایش ۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۰ مورد.