تشکل‌های اسلامی

تعداد بازدید:۱۰۰۱

دانشجو با توجه به روحیه ای که دارد و در هنگام ورود به دانشگاه در جهت اجتماعی شدن و فرهنگی نگریستن،  مسیر یا مسیرهایی را انتخاب می کند تا با سپری کردن ایام دانش اندوزی و فرهنگ آموزی ، شخصیت پرورش یافته و رشد نموده خویش را به جامعه عرضه نماید .

تشکل­های دانشجویی یکی از بزرگترین بسترهایی است که دانشجو در کنار آموزش­های علمی به فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی در آن می پردازد. وقوف و آگاهی دانشجویان به چارچوب­های حقوقی و مدنی فعالیت در این تشکل­ها، ( که در آیین نامه تشکلها موجود می باشد ) موجبات استحکام و پایداری یک تشکل را فراهم می­ آورد که خود منجر به رشد و شکوفایی دانشگاه و به تبع آن جامعه  انسانی و فرهنگی می­گردد .

  1. بسیج دانشجویی شروع فعالیت از سال 1375
  2. تشکل اسلامی دانشجویی مستقل قلم و اندیشه شروع فعالیت از 1395
آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۴۰۰