نشریات دانشجویی

تعداد بازدید:۱۱۲۱

نشریات دانشجویی نقش بسیار مهمی در نهادینه ساختن فضای آزاد اندیشی، نقد و گفتگوی سازنده و تأکید بر حق آزادی بیان، همچنین ایجاد فرصت­های فراگیری مهارت­های روزنامه نگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان ایفا می­کنند .

متقاضی امتیاز انتشار نشریه دانشگاهی باید درخواست کتبی خود را با اعلام مشخصات خود و مدیر مسئول و سردبیر ، به انضمام نام نشریه ، زمینه و ترتیب انتشار و همچنین تصریح به پایبندی به مفاد قانون اساسی و دیگرقوانین موضوعه (  دستور العمل نشریات دانشجویی که در امور فرهنگی موجود می باشد ) به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات در امور فرهنگی تسلیم کنند و کمیته ناظر ظرف مدت 20 روز نتیجه را به متقاضی ابلاغ می کند .

هم اکنون نشریات زیر در دانشگاه سلمان فارسی کازرون فعالیت می کنند :

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

نوع انتشار

سال تاسیس

1

داروگ

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی

چاپی

1373

2

فرآیند

انجمن علمی دانشجویی مهندسی فناوری اطلاعات

الکترونیکی

1388

3

روزنه

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی

چاپی

1389

4

منشور

انجمن علمی فیزیک

5

الگوریتم

انجمن علمی دانشجویی ریاضیات و کاربردها

چاپی

1393

6

آرمان شار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی شهرسازی

چاپی

1390

7

پالس

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق

چاپی

1387

8

فضای بیکران

انجمن علمی دانشجویی نجوم

چاپی

1396

9

مکاترونیک

انجمن علمی دانشجویی رباتیک

چاپی

1388

10

مکعب مستطیل

انجمن علمی دانشجویی علوم مهندسی

11

View point

انجمن علمی دانشجویی آموزش زبان انگلیسی

چاپی

1389

12

صفر و یک

انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر

الکترونیکی

1390

13

جوانه

بسیج دانشجویی

14

صبح قلم

تشکل اسلامی قلم و اندیشه

15

ثقلین

کانون قرآن و عترت

16

آوای مشاور

کانون همیاران سلامت روان

17

تفرج

کانون گردشگری و ایرانگردی

18

جویبار

کانون ادبی جویبار

19

سوژه

کانون فیلم و عکس

20

آیایدون

مستقل دانشجویی

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۴۰۰