اخبار دانشگاه - آرشیو

کارگاه آشنایی دانشجویان با راهکارهای عملی مدیریت اضطراب امتحان برگزار شد
با نزدیک شدن به زمان آزمون‌های پایان ترم و از سوی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه سلمان فارسی کازرون صورت پذیرفت

کارگاه آشنایی دانشجویان با راهکارهای عملی مدیریت اضطراب امتحان برگزار شد

با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون‌های پایان ترم دانشجویان، راهکارهای عملی مدیریت اضطراب امتحان از طریق برگزاری وبینار «مدیریت اضطراب امتحان» که از سوی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار گردید، به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های کازرون که در این وبینار شرکت کرده بودند، آموزش داده شد.

ادامه مطلب