اخبار دانشگاه - آرشیو

کسب رتبه‌ی برتر دانشجوی روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون در آزمون کارشناسی ارشد

کسب رتبه‌ی برتر دانشجوی روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون در آزمون کارشناسی ارشد

محمد آتش‌روز، دانشجوی ورودی ۹۷ دانشگاه سلمان فارسی کازرون، موفق به کسب رتبه‌ی ۱ روانسنجی، رتبه‌ی ۴ روانشناسی کودکان استثنایی، رتبه‌ی ۸ روانشناسی بالینی و رتبه‌ی ۱۰ روانشناسی عمومی در آزمون کارشناسی ارشد شد.

ادامه مطلب