اخبار دانشگاه - آرشیو

دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه سلمان فارسی کازرون با اصول و مبانی رسانه و روزنامه‌نگاری آشنا شدند
با برپایی یک دوره آموزشی صورت گرفت

دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه سلمان فارسی کازرون با اصول و مبانی رسانه و روزنامه‌نگاری آشنا شدند

کارگاه روزنامه‌نگاری با هدف آشنایی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون با اصول و مبانی روزنامه‌نگاری در این دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب